In loondienst

Het komt met enige regelmaat voor dat afgestudeerde tandartsen in loondienst gaan werken bij een andere tandarts of in een maatschap van meerdere tandartsen. Hierbij is goed advies over uw arbeidscontract van groot belang. Wat is verzekerd door de werkgever, hoe ziet uw pensioen eruit en wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid.

In loondienstAls tandarts in loondienst is er voor u in de pensioensfeer helaas (nog) niets collectief geregeld. Het mag duidelijk zijn dat het verstandig is om hier in een zo vroeg mogelijk stadium eens naar te kijken immers hoe vroeger er begonnen wordt met het opbouwen van een pensioenvoorziening hoe lager hier de kosten voor zijn. Axxellence kan u uitgebreid voorlichten over de mogelijkheden en aandachtspunten.