Andere beroepen

Axxellence richt zich primair op medici en paramedici. In de dagelijkse praktijk nemen echter ook andere cliënten contact op voor advies. Het gaat hier met name om andere vrije beroepsbeoefenaars zoals advocaten en fiscalisten of Directeur Groot Aandeelhouders.

organisatieAxxellence, advisering op het gebied van:

  • * Praktijkfinanciering
  • * Goodwill berekening
  • * Financiële planning
  • * Pensioenen
  • * Verzekeringen
  • * Hypotheken
  • * Fiscaal juridisch advies