Medisch specialisten

SpecialistenNa uw coschappen en afronding van uw specialistische opleiding vangt veelal een periode aan die gepaard gaat met een ander inkomen dan u daarvoor gewend was. Veel vragen komen ineens op uw pad, zoals bijvoorbeeld in welk verband u werkzaam wilt zijn, zelfstandig of in loondienst, in een academisch of perifere omgeving, in een topklinisch ziekenhuis of een kleinere ZBC. Keuzes met allemaal hun eigen financiële, juridische en fiscale karakteristieken en consequenties. Keuzes waarbij wij u kunnen helpen. Deze komen immers in uw opleiding niet of nauwelijks aan de orde. Axxellence heeft reeds vele jaren ervaring bij de begeleiding van medisch specialisten in hun loopbaan.

Ervaring

Onze adviseurs hebben een uitgebreide ervaring in de advisering aan medisch specialisten, in al hun zakelijke aspecten. Of het nu gaat over maatschapstoetreding of -uittreding, goodwillbepaling, contracten, financiering, fiscale of juridische onderwerpen, Axxellence staat u met raad en daad terzijde. Bovendien beschikken wij vanuit ons netwerk over vele nuttige contacten binnen de medisch specialistische sector.

Advies

Onze advisering is in specifieke situaties verschillend van aard en omvang. Kijk voor de verschillende mogelijkheden op één van nevenstaande opties.