In loondienst

In loondienstSteeds meer afgestudeerde specialisten gaan in loondienst in een academische of perifere omgeving. Hierbij is goed advies over uw arbeidscontract in het kader van de AMS-regeling van groot belang. Wat is verzekerd door de werkgever, hoe ziet uw pensioen eruit en wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid.

Met u maken wij de afweging of het toch kiezen voor vrijgevestigd al dan niet een betere optie is. Na het maken van die keuze bekijken wij met u waar in hoeverre eventuele leemtes in de rechtszekerheden voor u verbeterd kunnen worden.