In loondienst

Veel dierenartsen, zeker in het begin van hun loopbaan, gaan in loondienst bij een collega-dierenarts. Hierbij is goed advies over uw arbeidscontract van groot belang. Wat is verzekerd door de werkgever, hoe ziet uw pensioen eruit en wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid.

In loondienstMet u maken wij de afweging of het (op een gegeven moment) toch kiezen voor vrijgevestigd al dan niet een betere optie is. Na het maken van die keuze bekijken wij met u waar in hoeverre eventuele leemtes in de rechtszekerheden voor u verbeterd kunnen worden.